Kontakt | ?


Publikace Metabolické skupiny I. interní kliniky FN Plzeň v roce 2010

Monografie a kapitoly v monografiích

 1. Rušavý Z a kol. Technologie v diabetologii 2010. Praha, Galén 2010., ISBN 9788072626892, počet str. 281.
 2. Kohout P, Rušavý Z, Šerclová Z: Vybrané kapitoly z klinické výživy. Forsapi, Praha , 2010.
 3. Špišák L, Rušavý Z, a kol.: Klinická balneologie, Karolinum, Praha, 2010, počet str. 275
 4. Lacigová S. Cvičení pro nemocné se syndromem diabetické nohy, ale nejen pro ně. DVD s 30 minutovým cvičením. Vychází v 1000 kopiích, partnerství Eli Lilly, 2010, Praha

Kapitoly v monografiích

 1. Rušavý Z.: Selfmonitoring a variabilita glykémie u pacientů s diabetem 1. typu. In: Kvapil M: Diabetologie 2010, Triton, Praha 2010, počet str. 282.
 2. Jankovec Z. Národní registr pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice – výsledky 1998-2009. In Technologie v diabetologii 2010, pořadatel Z. Rušavý, Galén, Praha 2010, ISBN 978-80-7262-689-2, počet str. 281.
 3. Lacigová S. Nefarmakologická léčba diabetické neuropatie. In: Rušavý Z. Technologie v diabetologii. Praha, Galén 2010., ISBN 9788072626892, počet str. 281.
 4. Čechurová D.. Kontinuální měření glykémie pomocí senzoru v graviditě - současná evidence. In Technologie v diabetologii 2010, Z. Rušavý, pořadatel, Galén, ISBN 9788072626892, počet str. 281.
 5. Krčma M, Pokročilé technologie při léčbě inzulínovou pumpou ve světle evidence based medicine, Technologie v diabetologii 2010, Galén, ISBN 9788072626892, počet str. 281.
 6. Žourek M.: Budoucnost kontinuálního měření glykémie. In Technologie v diabetologii 2010, pořadatel Z. Rušavý, Galén, Praha 2010, ISBN 978-80-7262-689-2, str. 199-202.

Publikace v časopisech s IF

 1. Jankovec Z., Hahn M., Grunder S., Lacigova S., Cechurova D., Krcma M., Zourek M., Haladova I., Rusavy Z. Analysis of continuous patient data from the Czech National Register of patients with type 1 and type 2 diabetes using insulin pump therapy. Diab. Res. Clin. Pract. 2010, 87(2): 219-23 IF (2007) 1,823
 2. Howorka K, Pumprla P, Jirkovska A, Lacigova S, Nolan J.: Modified Orthostatic Load for Spectral Analysis of Short-term Heart Rate Variability Improves the Sensitivity of Autonomic Dysfunction Assessment. J Diab Compl, 2010; 24: 48-54. IF ( 2007) 2,017.
 3. Bazalová Z, Rypáčková B, Brož J, Brunerová L, Polák J, Rušavý Z, Trešlová L and Anděl M: Three novel mutations in MODY and its phenotype in three different Czech families. Diabetes Res Clin Pract 2010, 88: 132-138. IF (2009) 2,160.
 4. Pácal L, Varvařovská J, Rušavý Z, Lacigová S, Štětina R, Racek J, Pomahačová R, Tanhauseroví V, Kaňková K:Parameters of oxidative stress, DNA damage and DNA repair in type 1 and type 2 diabetes mellitus. Archives of Physiology and Biochemistry 2010 v tisku.

Publikace v časopisech originální i přehledné

 1. Lacigová S, Meinlová J, Gruberová J.: Srdce nemocného s diabetem 1. typu. Vnitř Lék 2010; 56: 418-426.
 2. Jankovec Z.: Kontinuální monitorace glykémií RT-CGM u nedostatečně kompenzovaného pacienta s diabetes mellitus 1.typu. Kazuistiky v diabetologii 2010, 2: 9-11.
 3. LACIGOVÁ S.: Je péče o nemocné se syndromem diabetické nohy dostatečná? Kasuistiky v diabetologii 2010; 8: 19-21.
 4. LACIGOVÁ S.: Hypoglykémie, strašák pro pacienta i rodinu. Zdravotnické noviny 2010; 10: 4.
 5. LACIGOVÁ S. Psychologická péče o diabetiky v ČR. Medical Tribune 2010; VI: 2.
 6. LACIGOVÁ S. Diabetická neuropatie a její dvě tváře. Lékařské listy, 2010; 22: 3-4.
 7. LACIGOVÁ S. Je péče o nemocné se syndromem diabetické nohy dostatečná? Hojení Ran 2010; 4: 45-47.
 8. Krčma M.: 14. technologie v diabetologii aneb Žinkovy dny. Kasuistiky v diabetologii 2010, 4: 60.
 9. Rušavý Z.: Metformin, časná inicializace léčby diabetu. Diabetology News 2010, 1: 6 – 8.
 10. Rušavý Z, Jankovec Z.: Léčba inzulínovou pumpou – běžný způsob léčby v ambulanci diabetologa. Postgraduální medicína 2010, 12: s. 990 – 992.
 11. Rušavý Z.: Mýty omyly a pravdy v diabetologii. Zpráva ze sjezdu. Remedia 2010, 20: 1 – 2.
 12. Rušavý Z.: Monoterapie sitagliptinem u pacientů s diabetem 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 2010, 2: 33 -34.
 13. Říhánková R: Možnosti kontinuální monitorace glykémie – edukace z pohledu sestry. Sestra v diabetologii 2010, 2: 2-3.

Abstrakta

 1. Jankovec Z, Cechurova D, Krcma M., Lacigova S., Meinlova J., Zourek M, Rusavy Z:. Effect of physical activity on metabolic state within a 3-hour stoppage of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment in type 1 diabetes. Abstract book. (3nd International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, February 10-13, 2010, Basel)
 2. Jankovec Z, Meinlova J., Rusavy Z. Physical activity and metabolic state within a 3-hour stoppage of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) treatment in type 1 diabetes.. Diabetes 2010, 59, Suppl. 1: 1196-P. (70th scientific session of American Diabetes Association, June 25-29, 2010, Orlando)
 3. Jankovec Z., Čechurová D., Haladová I., Krčma M., Lacigová S., Rušavý Z. Registr pacientů léčených inzulínovou pumpou (CSII) – výsledky za období 1998-2009. XLVI. Diabetologické dny, Luhačovice, 22.-24.4.2010, Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa 2010 (13); Suppl 1: s.55.
 4. Čechurová D, M. Krčma, I. Haladová, Z. Rušavý, J. Turek, J. Dort.: Registr gravidit žen s pregestačním diabetem. XLVI. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010. Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV) 2010 (13) Suppl. 1, s. 54.
 5. Jankovec Z, D. Čechurová, I. Haladová, M. Krčma, S. Lacigová, M. Žourek, Z. Rušavý. Registr pacientů léčených inzulínovou pumpou ( CSII) – výsledky za období 1998-2008. XLVI. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010. Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV)2010 (13) Suppl. 1, s. 55.
 6. Žourek M, M. Jandová, P. Kyselová, D. Čechurová, Z. Rušavý. Porovnání dynamiky změn glykémií mozku a podkoží použitím CGMS při clampu u laboratorního potkana – pilotní projekt. XLVI. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010. Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV) 2010 (13) Suppl. 1, s. 28.
 7. LACIGOVÁ S.: Subjektivní a objektivní pohled na hypoglykémii. XLVI. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010, Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV) 2010 (13) Suppl. 1, s. 12.
 8. LACIGOVÁ S. Jaká je péče o nemocné se syndromem diabetické nohy v diabetologických ambulancích ČR. XLVI.. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010, Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV) 2010 (13) Suppl. 1, s. 24.
 9. Meinlová , Lacigová, Haladova, Krčma, Gruberová, Rušavý:Využití iontoforézy ke sledování kožní mikrocirkulace u pacientů s DM s přítomnou periferní neuropatií. XLVI.. Diabetologické dny, Luhačovice 22.-24.4.2010, Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie, Výživa (DMEV) 2010 (13) Suppl. 1, s. 31.
 10. Lacigová S, D. Čechurová, J. Tomešová, D. Richterová, L. Loukotová. Rehabilitace u syndromu diabetické nohy. Mezioborové sympozium s mezinárodní účastí, Praha 26.11.2010. Kazuistiky v diabetologii 2010 (8) Suppl. 2, s. 15-17.
 11. Rušavý Z, Jankovec Z, Čechurová D, Krčma M, Žourek M: A long-term results of insulin pump treatment – National register in the Czech Republic 1998 – 2009. Abstract book. 29 workshop pf the AIDPIT study group, Igls,2010.
 12. Krčma M., Faktory ovlivňující úspěšnost léčby orlistatem u obézních pacientů s diabetem mellitem-sedmiletá retrospektivní studie. Obezitologie a bariatrie 2010, České Budějovice, 2010.
 13. Krcma M, Dvorakova E, Cechurova D, Vokurkova L, Rusavy Z, Isolated maternal hypothyroxinemia in women with gestational diabetes mellitus and its connection to necessity of insulinotherapy, Endocrine Abstracts 2010, 22.:P 840.
 14. Krcma M., J. Gruberova, J. Meinlova, Z. Jankovec, Z. Rusavy: Post-occlusion peak flow – useful diagnostic test for laser doppler flowmetry in diabetic patients? ATTD 2010, sborník konference.
» Administrace
uživatelské jméno:
heslo:
Nejbližší plánovaná akce
Technologie v diabetologii
6.-8.10.2016, Hotel Darovanský dvůr
Největší česká konference o technologiích v léčbě diabetu
Výběr zajímavých odkazů
Česká diabetologická společnost

Lékařská fakulta UK v Plzni

DMEV
© Metabolická skupina FN Plzeň

Založeno na šabloně ex-designz.net

Disclaimer | Možnost kopírování | Kontakt | Webmaster
Poslední aktualizace stránek 14.3.2011