Kontakt | ?

» Enterální výživa
 • edukace
 • způsoby podávání
 • technika podávání
 • možné komplikace
 • » Parenterální výživa
 • edukace
 • port-a-cath
 • Hickmanův katetr
 • antibiotická zátka
 • možné komplikace
 • Ordinační hodiny
  Út, Čt, Pá
  7:30 - 8:30 náběry
  9:00 - 16:00 ambulance

  tel.: 377 103 511

  Nutriční centrum

  I.interní klinika, Fakultní nemocnice, Alej svobody 80, 304 60 Plzeň

  Rozhodnutím ministra zdravotnictví bylo zřízeno ve FN Plzeň na I. Interní klinice Nutriční centrum, které poskytuje komplexní služby pro celý region. Centrum pracuje v těsné spolupráci s diabetologickým centrem na I. Interní klinice. Využívá stejných lékařů i sester a stejného lůžkového zázemí. Vedoucí lékař centra (doc. MUDr. Z. Rušavý) má funkční licenci F 0016 Umělá výživa a metabolická péče udělenou ČLK a je místopředsedou společnosti Klinická výživa a metabolismus a předsedou pracovní skupiny, která se zabývá dietologií. Doc. Rušavý pracuje rovněž ve funkci ústavního dietologa a metodicky řídí klinické dietní sestry. Centrum má statut školícího pracoviště v této funkční specializaci a má právo udílet licence F 0016 v oboru Umělá výživa a metabolická péče. Lékaři centra vykonávají konziliární službu na jiných odděleních FN u pacientů s poruchami výživy.

  Hodnocení stavu výživy

  V centru lze ambulantně i na lůžku vyšetřovat aktuální stav výživy pacientů. Měření antropometrických parametrů pomocí multifrekvenční bioimpedance dává obraz nejen o poměru tuku a svalové hmoty, ale i o poměru buněčné masy a intersticiální tekutiny. Vyšetření je realizováno denně sestrou po objednání. Měření energetického výdeje pomocí nepřímé kalorimetrie je pro rutinní provoz realizováno denně pomocí metabolického monitoru u ambulantních pacientů i na nemocničním lůžku pomocí metabolického monitoru Deltatrac (Finsko). Pro výzkumné účely slouží metabolický monitor firmy SensorMedics (USA). Energetický a nutrientní obsah přijaté potravy je prováděn dietními sestrami pomocí bilančního programu. Vyšetření pacientů lékařem společně s hodnocením laboratorních parametrů je prováděno každé úterý, čtvrtek a pátek.

  Dietologické poradenství + sipping

  Po zhodnocení stavu výživy a po provedení interního vyšetření lékařem je pacient edukován ohledně diety dietní sestrou (např: celiakie, laktózová intolerance, chronická pankreatitida, syndrom krátkého střeva). Pokud je tato léčba nedostatečná je přidána polymerní umělá výživa formou sippingu – usrkávání, trvalého popíjení.

  Enterální výživa

  Výživa tenkou sondou do žaludku je aplikovaná přenosnou enterální pumpou. Je využívána polymerní výživa firemně připravovaná. Tato výživa má rovněž léčebný efekt u nemocných s idiopatickou enterokolitidou, pokud je jediným zdrojem energie. Je využívána u idiopatické enterokolitidy, u malignit, u stomatologických onemocnění, u chirurgických pacientů s píštělemi, u mentálních anorexií při hospitalizaci na psychiatrické klinice u geriatrických pacientů. Byla vypracována příručka pro pacienty, kteří jsou léčeni domácí enterální výživou.

  Parenterální výživa

  Lůžková jednotka je specializována na provádění enterální ale především parenterální výživy pro pacienty jiných, převážně chirurgických oborů. Centrum je však specializováno na dlouhodobou domácí parenterální výživu, především u pacientů se syndromem krátkého střeva. All-in-one systém výživy je pro tyto pacienty připravován na míru v ústavní lékárně. Jedná se rovněž o pacienty s vysokými střevními píštělemi v období před zanořením atonie.Byla vypracována příručka pro pacienty, kteří jsou léčeni domácí parenterální výživou.

  Nutriční centrum úzce spolupracuje s chirurgickou klinikou, jednotkou intenzivní metabolické péče, onkologií, geriatrií.
  » Administrace
  uživatelské jméno:
  heslo:
  Nejbližší plánovaná akce
  Technologie v diabetologii
  6.-8.10.2016, Hotel Darovanský dvůr
  Největší česká konference o technologiích v léčbě diabetu
  Výběr zajímavých odkazů
  Česká diabetologická společnost

  Lékařská fakulta UK v Plzni

  DMEV
  © Metabolická skupina FN Plzeň

  Založeno na šabloně ex-designz.net

  Disclaimer | Možnost kopírování | Kontakt | Webmaster
  Poslední aktualizace stránek 14.3.2011